PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ

Termeni și Condiții


 1. Definiții generale
 2. Politica generală
 3. Conținut website și dreptul de proprietate intelectuală
 4. Politica de vânzare on-line
 5. Produsele oferite on-line pe www.uleivital.ro
 6. Valabilitatea și confirmarea comenzilor
 7. Garanție
 8. Limitare și responsabilități
 9. Forta majoră și cazul fortuit
 10. Litigii și drept aplicabil
 11. Dispoziții finale

Definiții generale

1.1  SERVICIU - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale WEBSITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice.

1.2  UTILIZATOR - persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare între Galeș Narcisa-Maria PFA și acesta.

1.3  CONT - ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur UTILIZATOR accesul la zone restricționate ale WEBSITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

1.4  CLIENT - Persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, prin orice mijloc sau în baza unui acord de utilizare între Galeș Narcisa-Maria PFA și acesta, sau persoana fizică sau juridică care beneficiază de pe urma produselor și/sau serviciilor oferite de Galeș Narcisa-Maria PFA și achiziționate de către acesta prin folosirea SERVICIULUI.

1.5  DOCUMENT - prezentele Termeni și Condiții

1.6  BULETIN INFORMATIV / NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Galeș Narcisa-Maria PFA într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Galeș Narcisa-Maria PFA cu referire la informațiile conținute de acesta.

1.7  TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către Galeș Narcisa-Maria PFA către Client indiferent de modalitatea de livrare.

1.8  CONTRACT la distantă - conform definiției cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014.


Politica generală

2.1  Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai website-ului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între Galeș Narcisa-Maria PFA și acesta.

2.2  Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea website-ului public www.uleivital.ro.

2.3  Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, conținutului/serviciului, implică aderarea utilizatorului sau clientului la prezentele Termeni și Condiții în afără de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

2.4  Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia.

2.5  De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse website-ului, conținutului, serviciului, Galeș Narcisa-Maria PFA sau oricărui terț cu care Galeș Narcisa-Maria PFA are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.


Conținut website și drept de proprietate intelectuală

3.1 Conținutul informativ/imagistic prezentat pe website este PROPRIETATEA INTELECTUALĂ a Galeș Narcisa-Maria PFA

3.2  Nici un conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Galeș Narcisa-Maria PFA și/sau al angajatului Galeș Narcisa-Maria PFA care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, fată de respectivul conținut.

3.3  Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul document este interzisă.

3.4  Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decat cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășeste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vanzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

3.5  Sunteți de asemenea de acord sa nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale website-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elementele care intaresc limitele de utilizare a website-ului sau a conținutului acestuia.

3.6  Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producatorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărător și www.uleivital.ro sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, coroborată cu Ordonanta Guvernului nr. 130/2000, privind regimul juridic al contractelor la distanță.

3.7  Administratorul www.uleivital.ro face eforturi permanente pentru a păstra acuratetea informațiilor de pe website, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producator fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atenție: fotografiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.


Politica de vânzare on-line

4.1  Accesul la serviciu este permis oricărui utilizator care posedă, își creeaza un cont sau realizeaza achizitia fără cont.

4.2  Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui sa accepte prevederile prezentului document.


Produsele oferite on-line pe www.uleivital.ro

5.1  Produsele comercializate prin intermediul website-ului www.uleivital.ro sunt noi, în ambalajul Galeș Narcisa-Maria PFA și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală și declarație de conformitate, conform legislației în vigoare.

5.2  Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil. Din acest motiv Galeș Narcisa-Maria PFA își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta sa curenta, sau în stoc.

5.3  Preturile prezentate nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică altfel pe site. Prețul de achiziție tiparit pe factura fiscală va fi acelați cu cel stabilit în momentul confirmării comenzii, ca fiind comandă fermă.


Valabilitatea și confirmarea comenzilor

6.1  Galeș Narcisa-Maria PFA își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea prealabilă a Utilizatorului / Clientului.

6.2  Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil.

6.3  Prețul de achiziție al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, definită concret pe website.

6.4  Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.

6.5  Prețul de achiziție al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.

6.6  Clientul poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comandă, numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea comenzii ți confirmarea telefonică făcută de client angajatului nostru.

6.7  Clientul poate renunța la produsele și/sau serviciile achiziționate prin contract, conform politicii de returnare a produselor.


Garanție

7.1  Clientul este obligat să-și insușească și să respecte indicațiile de utilizare a produselor.

7.2  Galeș Narcisa-Maria PFA este răspunzătoare faţă de client pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

7.3  Clientul are dreptul de a solicita să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs.

7.4  Clientul are dreptul de a solicita în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

7.5  Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord de părți şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru client, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

7.6  Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care clientul a adus la cunoştinţă lipsa de conformitate a produsului.

7.7  La solicitarea garanției vă rugăm să returnați marfa împreună cu factura fiscala și cu formularul de retur sau după completarea on-line a acestuia:

 1. A.  Click aici pentru completarea on-line a formularului de retur, cu obligația Galeș Narcisa-Maria PFA de a confirma primirea formularului de retragere.
 2. B.  Click aici pentru a descărca formularul, acesta trebuie completat, semnat, datat și atașat facturii fiscale.

7.8  Contravaloarea produsului returnat se va plăti prin mandat poștal sau transfer bancar în maximum 14 zile calendaristice de la data la care Galeș Narcisa-Maria PFA a primit produsele împreuna cu formularul de retur.

7.9  În această situație clientului care a notificat Galeș Narcisa-Maria PFA îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate la adresa afișată pe website contact în maximum 14 zile calendaristice de la data expedierii notificării, în caz contrar Galeș Narcisa-Maria PFA va considera cererea nefondată/invalidă.

7.10  În cazul înlocuirii produsului cu unul identic, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.

7.11  În cazul in care Clientul a returnat un produs, iar Galeș Narcisa-Maria PFA nu dispune de un produs identic pentru înlocuire, aceasta va oferi clientului contravaloarea produsului.


Limitare și responsabilități

8.1  Galeș Narcisa-Maria PFA nu poate fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu, etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe website, sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

8.2  Galeș Narcisa-Maria PFA nu garantează utilizatorului sau clientului acces pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial și/sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fară acordul prealabil scris al Galeș Narcisa-Maria PFA

8.3  Galeș Narcisa-Maria PFA nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele website-uri, raspunderea o poartă integral proprietarii acestora.


Forta majoră și cazul fortuit

9.1  Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricareia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

9.2  Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerată de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

9.3  Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice masuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

9.4  Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să îi notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fară ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte părți daune-interese.

9.5  Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de maxim 30 zile de la data producerii evenimentului.


Litigii și drept aplicabil

10.1  Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Galeș Narcisa-Maria PFA Utilizatorului/Clientului, prin accesare și/sau expediat prin orice mijloc, acesta se declară de acord cel puțin cu prezentele "Termeni și Condiții".

10.2  Galeș Narcisa-Maria PFA nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, prețenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor "Termeni și Condiții".

10.3  Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

10.4  Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.


Dispoziții finale

11.1  Galeș Narcisa-Maria PFA își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

11.2  Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.uleivital.ro și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

11.3  În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată de la sediul proprietarului website-ului, în speță de la sediul Galeș Narcisa-Maria PFA sau unui organism de rezolvare a disputelor alternative (prin procedura medierii), agreat de ambele părți.

11.4  Fiind de acord cu acești "Termeni și condiții", clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a prezentului website.